Stichting Participeren in Nederland


Doelgroep(en) / Criteria

      

Ons doelgroep (in eerste instantie)

Taaloefenplekken zijn voor inburgeraars / participanten die niet of tot genoeg participeren in de Nederlandse samenleving.

 Zij zijn al wel gestart op een taal- & participatietraject of een educatietraject maar hebben nog geen participatieplek, maar willen dat wel.

Dit kunnen zowel uitkeringsgerechtigden zijn als niet-uitkeringsgerechtigde en zowel oud- als nieuwkomers
            

Criteria voor deelname

  De inburgeraar is uitkeringsgerechtigd of niet uitkeringsgerechtigd;
   Hij / zij is gestart met een Taal- & Participatietraject of een educatietraject,
maar nog niet deelnemend aan een participatieactiviteit

Is gemotiveerd om te integreren
Kan wekelijks gedurende 6 maanden, 4 uur naar de taaloefenplek.

             Terug


                            Copyright SPN 2013